دوره و دورهمی‌ کتاب‌محور

اعتقاد ما این است که نه خواندن کتاب به‌تنهایی کافیست، نه دوره‌ آموزشی بدون استناد به کتاب معتبر است.

0 +
دقیقه آموزش کاربردی
0
دوره آموزشی
0
ثبت‌نام شده

دوکتاب‌ها تاکنون

نظرات شرکت‌کنندگان دوکتاب

دوکتاب یا همان دوره و دورهمی‌ کتاب‌محور، یک سبک آموزشی است. در هر فصل از دوکتاب، با تمرکز بر یک موضوع ضروری در زمینه بهینه‌سازی زندگی، رفتار و توسعه فردی، با انتخاب‌ کتاب‌ محوری، موضوعات کتاب را در قالب ویدئوهای آموزشی مرور می‌کنیم و سپس با چند دورهمی آنلاین در پایان هر هفته، موضوعات را به بحث می‌گذاریم تا یادگیری عمیق‌تر شده و سوالات احتمالی نیز پاسخ داده شود. در برخی دورهمی‌ها نیز، میزبان مهمانانی هستیم که در موضوعات مورد نظر، با بیان تجربیات یا انتقال دانش، به فهم بهتر کمک می‌کنند.